Химически факултет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
Химически факултет
Софийски университет
"Св. Климент Охридски"
 
Faculty of Chemistry
St. Kliment Ohridsky
University of Sofia

Добре дошли в официалния сайт на Химическия факултет при Софийски университет "Св. Климент Охридски". За актуална информация, свързана с дейността на факултета, използвайте рубриката "Новини".

Актуална информация:  С удоволствие представяме на вниманието на студентите, които са в края на бакалавърска степен на обучение, обстойна информация за учебните планове, възможните изборни дисциплини (заедно с кратки анотации) и други важни данни относно предлаганите от факултета магистратури.

Предлагаме на Вашето внимание също така и аналогичната информация по отношение на бакалавърските степени (учебни планове, изборни дисциплини, кратки анотации и др.), разпределени съответно за специалностите: “Химия”, "Химия и Физика" и "Химия и информатика".
От учебната 2006/2007 год. започна прием на студенти и за новите специалности "Компютърна химия", "Екохимия" и "Ядрена химия".
А от учебната 2008/2009 год. започва прием на студенти и за най-новата специалност - "Инженерна химия и съвременни материали" (с частично обучение на английски език).
Искаме да информираме нашите кандидат-студенти, че от уч. 2008/2009 г. за прием в Химически факултет се признава и оценката от матура по химия, физика или математика (ако тази оценка е по-висока от добър 4.00)

Богата информация за кандидат-студентите, вкл. и за подготвителни курсове, ще намерите в рубриката "Кандидат-студенти".


Поглед към факултета