Начало

  За нас

  Учебна дейност

  Научна дейност

 

 
Катедрата е основана през 1899 г. като катедра по Химична технология и земеделска химия от проф. Георги Колушки, който я ръководи до 1935 г., като по-късно приема името Органична химична технология. След проф. Колушки катедрата се ръководи от: академик Георги Ранков до 1958 г., проф. д-р Димитър Симов до 1980 г. и проф. дхн Венета Калчева до 1999 г. При проф. дхн Борис Гълъбов, който ръководи катедрата до 2003 г., тя получава името Катедра по Приложна органична химия. В периода от 2004 г. до 2007 г. катедрата е ръководена от доц. д-р Николай Гаджев. Понастоящем ръководител на катедрата е доц. д-р Огнян Петров. През август 2013 г. катедрата се преименува на Катедра по Фармацевтична и Приложна органична химия.

още от историята на катедрата...

Гьолечица, 2007 год. - ежегоден научен семинар на катедрата

Преподавателите от катедрата обучават студенти от специалностите Химия, Химия и физика, Химия и информатика, Биология и химия, Компютърна химия и Екохимия. Те четат основни курсове на бакалаври по Химични технологии, Високомолекулни съединения, Моделиране на химични процеси, Инструментални методи в химията, Приложна органична химия, Полимерно материалознание, Методи за анализ и контрол на химични продукти, Компютърна химия.

Катедрата ръководи три магистърски програми и участва в общо седем, в които предлага разнообразни задължителни и изборни курса - Химия на лекарствените средства, Механизъм на лекарственото действие, Компютърна химия, Дизайн на багрила, Молекулна спектроскопия, Синтез и свойства на полимери и биополимери, Химия на багрилата, Органични продукти в съвременните информационни технологии, Компютърна химия на полимерите, Специални полимери и композити, и други.

 

Изследователски лаборатории:

Лаборатория по Химия на хетероциклени и биологично активни съединения

Лаборатория по Компютърна химия и спектроскопия

Лаборатория по Багрила

Лаборатория по Полимери

 

Полезни връзки:

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по химия и фармация (през сайта на СУ)

 

Контакти:

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
телефон: (+ 359 2) 8161 303 (Деканат)
телефон: (+ 359 2) 8161 234 (Катедра по Фармацевтична и Приложна органична химия)
факс: (+ 359 2) 9625 438

 

 

 

 

 

Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University "St. Kliment Ohridski"