Софийски Университет

"Св. Климент Охридски"

Химически факултет

Начало
За нас
Учебна дейност
Научна дейност
  EN  
 
 
 
website designers

Катедра

Приложна Неорганична

Химия

Website Development
Web Design Companyweb design company

Ecommerce Website Development Лаборатория по
Химия на твърдото тяло и Материалознание

Web Design Лаборатория по
Неорганични химични технологии и опазване на околната среда

 

Преподаватели и служители:

доц. д-р Мича Станилова Каравастева– Ръководител катедра ПНХ

проф. дхн Тони Георгиев Спасов -Декан на Химически факултет

проф. д-р Любен Атанасов Терзиев

гл. ас. д-р Йордан Иванов Нинов -Председател на Стопанския съвет и кооптиран член на Деканския съвет по финансови и стопански въпроси

гл. ас. д-р Николай Стефанов Нейков

гл. ас. д-р Веселина Точева Рангелова

гл. ас. д-р Людмила Йорданова Любенова

ас. Цвета Павлова Химитлийска

ас. Станислава Стефанова Тодорова

Цветанка Велинова Божилова - химик

Никола Ангелов Димитров - микроскопист

Мая Иванова Спасова - химик

 

Докторанти:

Златина Златанова

 

 

   

 2010 Web Design by Tsveta
София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 1