Софийски Университет

"Св. Климент Охридски"

Химически факултет

Начало
За нас
Учебна дейност
Научна дейност
  EN  
 
 
 
website designers

Катедра

Приложна Неорганична

Химия

Website Development
Web Design Companyweb design company

Ecommerce Website Development Лаборатория по
Химия на твърдото тяло и Материалознание

Web Design Лаборатория по
Неорганични химични технологии и опазване на околната среда

 

Курсове в  Образователно квалификационна степен “Бакалавър"

специалност "Химия" 

Химични технологии Iч.

Процеси, апарати и моделиране в химичната технология

Химия на твърдото състояние

Приложна неорганична химия

Неорганично материалознание

Инструментални методи за изследване и охарактеризиране на материали

Химична металургия   

Приложна електрохимия. Корозия на металите  

специалност "Компютърна химия" 

Химия на твърдото състояние 1ч.

Приложна неорганична химия

специалност "Екохимия" 

Материалознание

Съвременни химични технологии и управление на емисиите

специалност "Ядрена химия" 

Процеси и апарати

Химични технологии

специалност "Химия и физика"

Процеси и апарати

Химични технологии

специалност "Химия и информатика"

Химични технологии

специалност "Инженерна химия и съвременни материали"

Основи на материалознанието

Приложна термодинамика

Процеси и апарати

Химични технологии

Инструментални методи в материалознанието

 

Курсове в  Образователно квалификационна степен “Магистър"

 

Материалознание

 

Екохимия

Технологии за пречистване на води, въздух и почви

Антропогенни източници на замърсяване

 

Археометрия

Древни металургии и металография

 

   

 2010 Web Design by Tsveta
София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 1