Мястото за среща ...

На всички, които ползват и произвеждат Сравнителни Материали (RM)

Кои сме ние

Целта на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) е да предостави Мястото за среща на Европейската RM общност. Той активно въвлича консорциум от експерти от цяла Европа, обхващайки научно-развойни организации, държавни и частни лаборатории, производители на сравнителни материали и промишлеността.

 

Целта е да се облекчи разпространението на информация и съвети, ноу-хау и помощ върху Сравнителни Материали (RM) и свързаните с тях области. Задачата е да се развие като незаменим инструмент при контрола на качеството (QC) на аналитичните измервания. Новаторският характер на VIRM се съдържа в неговата виртуална структура – комбинация на минимална логистична инфраструктура с максималната ефективност на една общоевропейска ICT мрежа. VIRM обхваща всички европейски страни.

За кого?

VIRM се разпростира до всеки, който трябва да поддържа високо ниво на качество в своята работа. Коректните измервания са от съществено значение за поддържането и контрола на качеството на продуктите и процесите при изследванията, производството и търговията. Те осигуряват изпълнението на националните изисквания и по този начин поддържат индустрията за постигане на устойчив икономически растеж.

Какво предлагаме

Чрез своята уеб-страница VIRM предлага широк обхват от полезни средства в областта на сравнителните материали (RM) и контрола на качеството (QC). Членуващите ще имат неограничен достъп до общата информация, с редовни бюлетини и информация за производители и потребители на RM. Тези възможности ще включват:

 

И много повече......

Дейности

Уеб-сайт

Уеб-сайтът на Виртуалния институт е ключовата връзка между членуващите във VIRM. Той предлага широки възможности за търсене (хора, проекти, сравнителни материали и др.) и е централно място за разпространение на Вашата информация (www.VIRM.net)

 

Бюлетин

Опреснете по e-mail на всеки две седмици последната информация, новости, конференции, нови RM и др. от RM общността.

 

Групи по Специални Интереси (SIG)

Тези групи (SIG) представляват инструмент за облекчаване на дискусиите между специалистите върху използването и нуждите от сравнителни материали (RM).

 

Гише за помощ

Това е единственият физически елемент на Виртуалния Институт. Неговият щат се занимава с  непрекъснатото обновяване на уеб-сайта, но също така ще бъде на разположение за Вашите въпроси. Те насочват Вашите запитвания към специалист-член на VIRM (info@VIRM.net).

 

Национални контактни лица

Националните контактни лица (NCP) се намират във всички европейски страни. Те ще разпространяват информация, готови са за Вашите въпроси и говорят на Вашия език.

 

Връзки

VIRM ще свърже всички участници от RM общността. Той ще осигури връзки към производители и потребители, към международни организации: към Вас.

Структура на проекта

Консорциум от 22 члена на Основната група (CG) е субсидиран от Европейския Съюз в рамките на Петата Изследователска Рамкова Програма за създаването на Европейски Виртуален Институт за Сравнителни Материали, който трябва да бъде независима, устойчива и юридически независима организация. Всички те са специалисти от изследователски, правителствени и частни организации с изключителен допълнителен опит и компетентност в областта на сравнителните материали.

 

Невралгичният център на проекта VIRM е Инициативният Комитет (SC), формиран от шест партньора от Основната Група. Комитетът е натоварен с обезпечаването на научното, финансово и административно координиране на проекта. Националните контактни лица (NCP) се намират във всички страни-членове на ЕС, в страните кандидат-членки и в другите европейски страни. Гишето за помощ се намира в Италия. Разработването на проекта VIRM започна на 1 Януари 2003; той ще стане неправителствена организация с идеална цел.

Как да станете член?

Членството Ви дава достъп до всички услуги на VIRM, абониране за Бюлетина, използване на базите данни, теглене на информационни файлове и др. То е безплатно през началната фаза на проекта (2003-2004). Посетете и се запознайте с нашия уеб-сайт  www.VIRM.net  където можете да се регистрирате директно, on-line, чрез попълване на регистрационен формуляр.

(Безплатно е !)

 

Свържете се с нас

Посетете нашия уеб-сайт на адрес:

http://www.VIRM.net

След като сте там, щракнете върху Вашия флаг и намерете информация на Вашия език. Националното Контактно Лице на Виртуалния Институт за Сравнителни Материали (VIRM) за България е:

 

чл. кор. проф. дхн Димитър Цалев

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

Химически факултет

Бул. “Джеймз Баучър” 1, София 1164

Тел. (00359  2) 8161 318, Факс (00359  2) 96 25 438

E-mail адрес  tsalev@chem.uni-sofia.bg

 

За въпроси и коментари се свържете с нашето Гише за помощ на: info@VIRM.net

 

Проектът VIRM се поддържа от Петата Рамкова Програма на ЕС за Растеж Договор: G7RT-CT-2002-05104