Сайт на СУ

..

ГОДИШНИК

Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" 1

Телефон: 02/8161326

..НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Връзки към външни сайтове

 

Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Физически факултет

http://www.phys.uni-sofia.bg/annual/

 

Годишник на СУ Св. Климент Охридски,

Факултет по математика и информатика

http://www.fmi.uni-sofia.bg/en/annual

 

Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Геолого географски факултет

http://www.uni-sofia.bg/geo/miner_petr+bg/bg/journal/index.htm

 

Българска академия на науките

http://www.bas.bg/

 

.........Международен съюз за чиста и приложна химия

http://old.iupac.org/dhtml_home.html