Сайт на СУ

..

ГОДИШНИК

Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" 1

Телефон: 02/8161326

..НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към Архива

Към Архива
ISSN 0584-0317 Ново издание

 

Редакцията на Годишника на Факултета по Химия и Фармация приема нови статии за том 107/2015 година.

  2015, webdesign: Ned Toudjarov