Сайт на СУ

..

ГОДИШНИК

Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" 1

Телефон: 02/8161326

..НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и обхват

Годишникът на СУ ,, Св. Климент Охридски ” , Факултет по Химия и Фармация ( Год. СУ, ХФ , преди : Год. СУ, ФМФ ) е първото българско списание, публикуващо научни изследвания в областта на химията. Целта на списанието е да насърчи представянето на оригинални, добре обосновани статии от всички области на химията, като неорганична химия, органична химия, аналитична химия, физикохимия и химична технология.

Списанието публикува рецензирани статии на чужди автори. Преподавателите от Софийския университет също могат да представят такива статии, като преди това ни изпратят структура и резюме на съдържанието. Нашата рубрика ,,Литературно наследство съдържа научноизследователски статии и документи от историята на химическото образование и научни постижения в Софийския университет, библиографии на наши изтъкнати професори от миналото и понастоящем.